Thermografie voor borstonderzoek

Met behulp van medische thermografie worden preventieve (borst)onderzoeken gedaan naar hoe het lichaam functioneert. We onderzoeken de fysiologie en niet de anatomie. Met medische thermografie krijgen we een rapport wat aangeeft waar verbeteringen in de gezondheid te halen zijn, bepaalde patronen “duiden op….” en dat kan gebruikt worden voor vervolgonderzoek of voor behandelingen. Met Medische thermografie krijgen we geen diagnose, maar een rapport wat laat zien waar verbeteringen te halen zijn of het geeft een duidelijke reden voor vervolgonderzoek.
Menu