Mobiele brigades

De Mobiele Brigades is een door ZonMW gesubsidieerd project met als doel het beïnvloeden van onderzoek en onderwijsbeleid op sekse en gender bij beleidsmakers. Een participatief project (looptijd februari 2023 – januari 2025) waarin gezondheidsonderzoekers en ervaringsdeskundigen de krachten en kennis bundelen en worden getraind in het agenderen van gendersensitief onderzoek bij beleidsmakers en subsidieverstrekkers, en een agenda ontwikkelen en uitvoeren.

Wij ontwikkelen (a) een netwerk van mensen wiens levens het betreft (patiënten, cliënten), onderzoekers, en beleidsmakers, (b) kennis en kunde op het gebied van sekse en gender in biomedisch onderzoeksbeleid bij sleutelfiguren, en (c) deskundigheid in het beïnvloeden van onderzoeksbeleid zodanig dat gendersensitief biomedisch onderzoek wordt bevorderd. De verankering van sekes/gender is van belang o.a. voor gendersensitief onderzoek, betere kwaliteit (ecologische validiteit) van onderzoek, minder research waste, en in het belang van seksespecifieke en gendersensitieve gezondheidszorg.

Deelnemers van de Mobiele Brigades zijn afkomstig van veel verschillende kennisinstituten en organisaties: NVG&G, Amsterdam UMC, Erasmus UMC, UMC Utrecht, UCM Groningen, LUMC, Radboudumc, TU Twente, Rivm, WOMEN Inc., Vrouwenhart, Stichting Vuurvrouw, CycleCare, Zus en Zorg, Voices for Women en individueel geïnteresseerden of jonge gepromoveerden. De vier groepen/Mobiele Brigades richten zich primair op de thema’s: mentale gezondheid, medicijngebruik, nationaal onderzoeksbeleid en hart-hormonen.

Waarom?
Al jaren wordt het belang van aandacht voor sekse en gender in gezondheid en ziekte aangetoond. Dit wordt helaas nog niet of onvoldoende meegenomen in onderzoek en zorgonderwijs. Met grote gevolgen voor de gezondheidszorg en de maatschappij.

Binnenkort worden alle leden van de mobiele brigades zichtbaar gemaakt op deze site.

Bekijk ook